תנאי שימוש – ד"ר לגו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט doctorlego.co.il הפעיל בכתובת: https://www.doctorlego.co.il/ ובכל כתובת אחרת או נוספת כפי שתהיה מעת לעת ("האתר").

תנאי שימוש אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ומהווים, יחד עם מדיניות הפרטיות של האתר וכל מסמך מדיניות נוסף המקושר עם תנאים אלה, הסכם מחייב בינך לבין ד”ר לגו בע"מ. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש באתר.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מי אנחנו?

חברת ד”ר לגו בע"מ ח.פ. 515039386 ("החברה") היא בעלת האתר. האתר מציג את שירותי החברה ומאפשר רכישה של מוצרים.

כל ההזמנות המבוצעות דרך האתר נעשות בכפוף למפורט בתנאים אלה. בכל שאלה הנוגעת לאתר, למוצרים המופיעים בו ולהזמנות וברורים, ניתן לפנות לדף יצירת הקשר שלנו.

הזמנת מוצרים

מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ. לאחר שהוספת מוצרים לסל הקניות שלך, עליך להזין את פרטי המזמין והמקבל. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. בהשלמת פעולת ההזמנה אתה מאשר את נכונות הפרטים שמסרת.

החברה רשאית להגביל את הזמנת המוצרים באתר לכמות מינימאלית או מקסימאלית, בהתאם למצוין באתר ולא תהא חייבת לספק הזמנות אשר אינן עומדות בתנאי המינימום/מקסימום.

החברה לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות  [הוסף קישור] של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש  אלה.

התמונות להמחשה בלבד

התמונות המוצגות באתר הן לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה המוצרים, בגוונם, בגודלם, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

אספקת המוצרים

אספקת המוצר תהא על ידי איסוף עצמי ממשרדי החברה בשעות הפעילות של החברה כפי שיפורסמו באתר ולאחר תיאום מראש.

החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים ושביתות שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה.

תשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת העיסקה באמצעות קבלת הודעת דואר אלקטרוני מהחברה לפיה החברה אישרה את העיסקה וחייבה את אמצעי התשלום.

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור ההזמנה יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון PayPal ("חשבון פייפאל" www.paypal.com) בהתאם לתנאי התשלום המוצעים לך באתר. החברה רשאית לשנות את תנאי התשלום מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה.

אם תבחר להשתמש בכרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום תתבקש למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס, תוקפו וקוד הביטחון של הכרטיס.

אם תבחר לשלם באמצעות חשבון פייפאל תתבקש להזין את פרטי חשבון הפייפאל שלך או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החלטת לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור מפייפאל כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר פייפאל.

החברה רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום.

לאחר שהזנת את פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אליך אישור בדואר אלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

אם יתברר שכרטיס האשראי שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידיה, החברה תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטולים והחזרת מוצרים

ביטולי עסקה והחזרת מוצרים יבוצעו בהתאם למדיניות החזרת המוצרים [הוסף קישור] של החברה ובכפוף להוראות החוק.

אחריות למוצרים

החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לך מוצרים איכותיים ובמועד. אם אתה סבור כי מוצר שרכשת או אתר שקיבלת באמצעות האתר, לוקה בדבר מה, אנא פנה לשירות הלקוחות [הוסף קישור] והחברה תטפל בפנייתך בהקדם.

החלפת מוצר

אם קיבלת מוצר פגום, תוכל להחליפו או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפורט בתנאים אלה. במקרה של מוצר פגום האחריות שתינתן הינה אחריות היצרן, החברה, ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם לך כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים, אלא אם כן העיכוב או הפגם ארע בשל רשלנות רבתי מצידה של החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר הזמנתך.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר וכן לבצע באמצעותו עסקאות באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר לצורך רכישה סיטונאית או לכל פעילות אחרת שעלולה להיחשב כתחרות בפעילות האתר.

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד; בלא הסכמת החברה מראש, במפורש ובכתב, אינך רשאי לאסוף, לסרוק ולהעתיק בכל דרך, ממוחשבת או אחרת, כל תוכן מהאתר וכן אינך רשאי להציג תכנים מהאתר על גבי כל מדיה או פלטפורמה החיצונית לאתר, אלא באמצעות קישור המציג את דף האינטרנט מתוך האתר באופן מלא וללא כל שינוי של כתובת דף האתר (URL) המקושר.

האתר ניתן כמות שהוא (AS IS). החברה איננה מתחייבת לתכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמת האתר לצרכיך ודרישותיך.

החברה עושה מאמץ לספק לך אתר תקין ובאיכות גבוהה. עם זאת, האתר חשוף כמו כל אתר אינטרנטי להפרעות ותקלות.

אבטחת מידע

החברה עושה מאמצים רבים על מנת לספק לך חווית גלישה בטוחה ומאובטחת, בין היתר, כל תהליך הרכישה וכן כל דפי האתר מוצפנים. יחד עם זאת, השימוש ברשת האינטרנט חשוף מטבעו לסיכונים. על כן, על אף המאמצים המושקעים על ידי החברה אין אפשרות לבצע חסימה הרמטית של אפשרות חדירה לאתר והחברה איננה יכולה להבטיח שהאתר ומערכות המידע שלו יהיו חסינים מפני התקפות וגישה בלתי מורשית.

לפיכך החברה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.

הפרה ושיפוי

אם תפר תנאים אלה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה. עבור כל הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין), תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק מכל סוג, שייגרמו להם.

קניין רוחני

האתר כפוף לזכויות קניין רוחני כדוגמת זכויות יוצרים וסימני מסחר. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בעיצובו, בתכנים שבו, בבסיסי הנתונים שלו ובקוד המחשב שלו הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לחברה להשתמש בהם.

למעט כאמור בתנאים אלה, אין לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני באתר, ובפרט אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעות בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

כשאתה מעלה חוות דעת, או כל תוכן אחר לאתר, אתה מעניק לחברה רישיון עולמי, שאינו כרוך בתשלום, בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן וניתן להעברה להציג את התוכן האמור ולהשתמש בו במסגרת האתר וכן בקשר עם האתר על גבי כל מדיה.

פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך. מדיניות הפרטיות [הוסף קישור] של האתר מתארת את האופן שבו החברה משתמשת במידע האישי שלך, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש  אלה.

שינויים באתר והפסקת האתר

החברה יכולה לשנות מעת לעת את האתר ותכולתו ללא הודעה מראש. שינויים עלולים להיות כרוכים בתקלות. נא התאזר בסבלנות. החברה תעשה מאמצים להחזיר את פעילות האתר השוטפת במהירות המרבית.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן האתר, כולו או מקצתו.

החברה רשאית לאגד את האתר כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות בו לאחרים ובלבד שהגוף שקיבל את הבעלות באתר ימשיך לקיים את התחייבותיו כלפיך בתנאים אלה.

שינויים בתנאי השימוש

החברה תשנה מעת לעת תנאים אלה. אם אינך משתמש רשום, כל כניסה שלך לאתר ושימוש בו בכל דרך מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש בנוסחם המפורסם באתר במועד השימוש שלך בו. אם אתה משתמש רשום נבקש את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים בעת כניסתך המזוהה לאתר, או לקראת השלמת רכישה נוספת באתר. לא תוכל לבצע רכישת מוצרים באתר טרם הסכמתך לתנאים המעודכנים. אם אינך מסכים לשינויים, עליך לחדול מלהשתמש באתר.

יישוב סכסוכים

הדין החל על השימוש באתר, על הזמנתך ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בטרם יפנו ליישוב סכסוך באמצעות ערכאות משפטיות, הצדדים מתחייבים ליצור קשר האחד עם השני ולנהל דיון בתום לב במטרה לפתור את המחלוקת ביניהם. לא יושבה המחלוקת באמצעות דין ודברים בין הצדדים, יהיה כל צד רשאי לפעול כך: כל סכסוך, מחלוקת, תביעה או טענה שסכומם קטן מסך 10,000 ש"ח והם נובעים או קשורים לתנאי השימוש, להפרתם, אכיפתם, פרשנותם או לסיומם, יידונו בבית משפט לבחירתך בחיפה, ירושלים, באר שבע או תל אביב.

כל סכסוך, מחלוקת, תביעה או טענה שסכומם עולה על סך 10,000 ש"ח והם נובעים או קשורים לתנאי השימוש, להפרתם, אכיפתם, פרשנותם או לסיומם, יועברו להכרעתו של בורר דן יחיד שזהותו תוסכם על הצדדים. בהעדר הסכמה על זהות הבורר ימונה בורר על ידי לשכת עורכי הדין. מיקום הבוררות ייקבע לבחירתך בחיפה, ירושלים, באר שבע או תל אביב.

הבורר יהיה פטור מהוראות סדרי הדין ודיני הראיות אך כפוף להוראות הדין המהותי בישראל ויהיה חייב לנמק את פסק דינו. סעיף זה קובע הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968.

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בינך לבין החברה בקשר עם הזמנת מוצרים מהאתר והשימוש באתר.

פנה אלינו

הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לאתר, למוצרים ולאתרים המוצעים בו בדף צור קשר  אנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.